Giới thiệu thí sinh Ms Nguyễn Thu Phương

  • Ms Nguyễn Thu Phương

  • Chức vụ: Trợ lí Chủ Tịch
  • Công ty: Tập Đoàn Vietradico
  • SBD: 025
  • Câu nói yêu thích:
4877 vote
Vote

Video

vote
Vote

Nhà tài trợ