Giới thiệu thí sinh Ms Hậu Vũ

  • Ms Hậu Vũ

  • Chức vụ: Giám Đốc
  • Công ty: Đèn trang trí Thiên Luân
  • SBD: 003
  • Câu nói yêu thích: “Đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai và như thế nào”
690 vote
Vote

Video

vote
Vote

Nhà tài trợ