Giới thiệu thí sinh Ms Nguyễn Hải Anh

  • Ms Nguyễn Hải Anh

  • Chức vụ: Giám đốc điều hành
  • Công ty: Cosy Beauty Spa & Clinic
  • SBD: 026
  • Câu nói yêu thích: "Cú đánh quan trọng là cú đánh tiếp theo"
40785 vote
Vote

Video

vote
Vote

Nhà tài trợ