• HS Golf Lotte (Gofino Shop)

  • Lotte Hanoi Center, số 54 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
  • Golfino@hsgolf.vn
  • 024 66 606162