• HS Golf (CN Đảo Sen)

  • Sân tập Golf Đảo Sen, 125 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội
  • daosen@hsgolf.vn
  • 024 226 99898