• HS Golf (CN Cảnh Hồ)

  • Tầng 1&2 Sân tập Golf Cảnh Hồ, số 173B Trường Chinh, Hà Nội
  • info@hsgolf.vn
  • 02466875666