Giới thiệu thí sinh Ms Thanh Tú

  • Ms Thanh Tú

  • Chức vụ: Tổng Giám Đốc
  • Công ty: Bất động sản Star Beach
  • SBD: 028
  • Câu nói yêu thích:
14068 vote
Vote

Video

vote
Vote

Nhà tài trợ