Giới thiệu thí sinh Ms Phan Thị Thu Thủy

  • Ms Phan Thị Thu Thủy

  • Chức vụ: Người sáng lập và điều hành
  • Công ty: TNHH Thương mại Dược phẩm Anh Dũng
  • SBD: 002
  • Câu nói yêu thích:
517 vote
Vote

Video

vote
Vote

Nhà tài trợ