Giới thiệu thí sinh Ms Jelly Thảo

  • Ms Jelly Thảo

  • Chức vụ: Tổng Giám Đốc
  • Công ty: Cổ phần thương mại Tapicorn
  • SBD: 004
  • Câu nói yêu thích:
3963 vote
Vote

Video

vote
Vote

Nhà tài trợ