Giới thiệu thí sinh Ms Hồng Nga

  • Ms Hồng Nga

  • Chức vụ: Tổng Giám Đốc
  • Công ty: Xuất Nhập Khẩu Hồng Nga Sài Gòn
  • SBD: 019
  • Câu nói yêu thích:
6766 vote
Vote

Video

vote
Vote

Nhà tài trợ