Giới thiệu thí sinh Ms Hoàng Thanh

  • Ms Hoàng Thanh

  • Chức vụ: Tổng Giám Đốc
  • Công ty: ISD
  • SBD: 007
  • Câu nói yêu thích: “Hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận lại”
31220 vote
Vote

Video

vote
Vote

Nhà tài trợ