Giới thiệu thí sinh Ms Hoàng Hương Giang

  • Ms Hoàng Hương Giang

  • Chức vụ: Phó Giám Đốc
  • Công ty: Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thuận Việt
  • SBD: 001
  • Câu nói yêu thích: “Thành công lớn nhất là vượt qua chính mình”
6050 vote
Vote

Video

vote
Vote

Nhà tài trợ