Giới thiệu thí sinh Ms Bùi Vân Anh

  • Ms Bùi Vân Anh

  • Chức vụ: Giám đốc
  • Công ty: Đầu tư Bất động sản Châu Long
  • SBD: 029
  • Câu nói yêu thích: “Hãy cho đi rồi sẽ nhận lại”
1428 vote
Vote

Video

vote
Vote

Nhà tài trợ